Veiligheidsregio Utrecht & ICA tekenen overeenkomst

De Infra Capacity Alliance en de Veiligheidsregio Utrecht hebben op 29 maart jl. een overeenkomst getekend die het mogelijk maakt informatie met elkaar te delen.

Het is voor beide partijen van levensbelang om nu en in de toekomst, door proactief te kunnen handelen, aan de voorkant van crises uit te komen. Doordat de Veiligheidsregio Utrecht het bedrijfsleven erkent als een netwerkpartner kunnen we beginnen aan het samen verder vormgeven van processen die het gewenste effect leveren in de crisisbeheersing op een efficiënte manier. Er zijn nog veel inspanningen nodig om dit daadwerkelijk mogelijk te maken. We hopen daarom dat een groeiend aantal overheden en bedrijfsleven zich wil inzetten om dit te realiseren.

We zijn verheugd om nu samen te kunnen werken aan het idee van een ‘whole of society approach’.