‘Meet before the Need’ #2 | Publiek-Private overleg over het vergroten van onze weerbaarheid

Op 25 november 2022 hebben de vertegenwoordigers vanuit de publieke sector en de Infra Capacity Alliance samen  een verdere verkennend gesprek gevoerd omtrent de ICA aanpakt bij gastheer Jan Snel Daiwa Modular Europe.

Samen met bestuurders vanuit de organisaties die zorgen voor noodhuisvesting, die afspraken maken over de aanpak van rampen en crises, die onze veiligheid garanderen en die ons behoeden voor te veel water heeft het ICA bestuur de waarde-propositie in detail doorgenomen. Met de ICA aanpak voorbereid zijn op een onvoorstelbaar drama door te sturen op het borgen van nood-capaciteit. Het ICA bestuur heeft aangegeven deze aanpak gezamelijk te willen toetsen via (een) Pilot(s) o.b.v. scenario’s welke relevant zijn voor de verschillende doelgroepen aan tafel. Een derde verkennend gesprek wordt gepland in Q1’23.