‘Meet before the Need’ #1 | Publiek-Private overleg over het vergroten van onze weerbaarheid

24 juni 2022 – Vertegenwoordigers vanuit de publieke sector en de Infra Capacity Alliance zijn bij gastheer Janson Bridging in Hank bij elkaar gekomen voor een verkennend gesprek en gezamelijk te buigen over de vraag: hoe kunnen we via een publiek-private samenwerkingsverband nieuwe oplossingen creëren voor de huidige en toekomstige problemen die de grootste impact hebben tijdens een (ongekende) crisis?

Vertegenwoordigers vanuit de Veiligheidsregio’s Utrecht en Rotterdam-Rijnmond, de Waterschappen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Rivierenland, COA, Rode Kruis, NIPV/USAR, Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum Crisibeheersing, 4TU Resilience Engineering, Nederlandse Bruggenstichting en Politie hebben samen met het ICA bestuur gesproken over het ICA concept. Er is o.a. gekeken naar hoe dit concept de verschillende crises zoals we die nu ervaren (o.a. instroom van assielzoekers en Oekrainse vluchtelingen, de grondstoffen schaarste, Covid, overstromingen, aardbevingen en de gevolgen van de Oorlog in Oekraine) in de toekomst te lijf zou kunnen gaan.

We leven in een ‘just in time maatschappij’ en deze verlaagd de schokbestendigheid van ons land. We zien tijdens een crisis enorme overheids-uitgaven en een (te) lage kwaliteit output. Dit bekend dat er een systeem verandering nodig is die ons land weer wat ‘vet op de botten geeft’. Het ICA concept pleit voor publiek-private samenwerking op het gebied van forecasting, scenario planning en het slim toevoegen van additionele (virtuele) capaciteit die het mogelijk maakt om gegarandeerd te leveren tijdens een crisis.

Met een consensus dat dit initiele gesprek opvolging verdiend zijn de partijen met hun actiepunten teruggekeerd naar hun organisatie. We zitten snel weer om tafel.