Week van de Crisisbeheersing

Gisteren waren we op uitnodiging bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken aanwezig op de Week van de Crisisbeheersing (die volledig in het teken staat van Caribisch Nederland) om de doelen van onze Coöperatie ICA te duiden.
Wij zijn verheugd over de interesse en het enthousiasme van zowel de vertegenwoordiging van de verschillende eilanden als vanuit het Rijk voor ons initiatief en aanpak.

We zien allemaal dat de wereld in rap tempo aan het veranderen is.
Om de huidige en komende complexe grensoverschrijdende crises het hoofd te bieden, moeten we (veel) meer doen met minder.
We kunnen alleen succesvol zijn wanneer publiek en private schouder-aan-schouder gaat samen werken.

Ontmoet voor de Spoed!