BNR Liveblog | Miljarden voor wederopbouw Oekraine bijna niks voor Nederlands bedrijfsleven

Een BNR item over de wederopbouw van Oekraïne en dan met name de afwezigheid van het Nederlands bedrijfsleven.
Onze adviezen naar de speciaal gezant en onze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn als volgt:

  • Intensief gebruik maken van contacten / netwerken binnen onze ambassade en daarmee het in kaart brengen van de juiste stakeholders met invloed en beslissingsbevoegdheden.
  • Beinvloeden van de prioriteiten en agenda’s van de Oekraïnse overheid zodat ze in-lijn komen met de Unique Selling Points die Nederlandse bedrijven hebben.
  • Mogelijkheden creëren om continue via bijvoorbeeld werkgroepen onze Best Practices te duiden aan alle relevante stakeholders.
  • We moeten lobbyen voor hoge kwaliteit, systeem denken, voorsorteren op een goede EU integratie als alternatief voor het nu inkopen van inferieure producten op basis van de laagste prijs.