ICA aanwezig bij MILENGCOE IES 2023 ‘Force Projection & Sustainment’ Syndicaat Discussie

De Information Exchange Seminar (IES) is een jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd en gehost door MILENG COE (Ingolstadt Duitsland) en dat tot doel heeft een forum te bieden voor de Sponsoring van de MILENG COE en andere NAVO-landen, Partnership Cooperation Menu (PCM)-landen, NAVO-entiteiten en andere organisaties om de uitdagingen van de huidige operationele omgevingen en de geïdentificeerde lessen (LI) te onderzoeken en te bespreken en om gebieden voor verbetering en toekomstige ontwikkeling te vinden.

Het onderwerp voor het IES 2023 is “De rol van MILENG bij het opzetten van theater om Force Projection & Sustainment mogelijk te maken”.
Dit onderwerp is niet willekeurig gekozen, maar wordt gedicteerd vanuit de huidige status quo met betrekking tot de ‘Capability-Gaps’ binnen het Bondgenootschap.
De IES heeft de centrale vraag van het hoofdonderwerp als volgt gedefinieerd: “Hoe kan MILENG bijdragen, met bestaande of nieuw ontwikkelde capaciteiten, naar effectieve Force Projection & Sustainment met een focus op Artikel 3 en ‘Host Nation Support’?”

ICA Founder dhr. Jan Pol heeft de ICA aanpak gepresenteerd, waarbij de nadruk ligt op het organiseren en coördineren van bestaande civiele modulaire grond-gebonden capaciteiten en deze efficiënt en effectief in te zetten t.b.v. military mobility in de opbouw van een crisis. Binnen een co-share/co-create proces zullen MILENG en ICA partners samen aan de slag moeten in het delen van militaire-planningsdata en het definiëren van requirements en oplossingen binnen een Artikel 3 & 4 situatie. Civiele oplossingen zoals het leggen van (logistieke)bruggen, versterken van wegen, het opzetten van tijdelijke onderkomens en meer, waardoor de landen en NATO de Force Projection & Sustainment ambitie kunnen vervullen en industry zijn steentje kan bijdragen in het verhogen van onze weerbaarheid en veerkracht.

Onze ideeën worden meegenomen in de MILENG COE ‘food for thought paper‘ en besproken in de eerste volgende MILENG Working Group meeting. We danken MILENG COE voor de uitnodging en kijken uit naar de volgende stappen.