Wat is ICA?

De Infra Capacity Alliance is een civiel-publiek partnerschap dat kennis deelt, innoveert en samenwerkt om een wendbaar, wederkerig en duurzaam partnerschap te realiseren. We garanderen de beschikbaarheid van capaciteit aan onze publieke partners om te reageren op een crisis waar grond gebaseerde infra-behoeftes kunnen onstaan.

Ministerie van Defensie en NAVO-organisatie

Veel defensieorganisaties binnen de NAVO schieten onder hun gewicht en zijn niet volledig opgewassen tegen hun Artikel 5 defensietaken. Deze strijdkrachten hebben decenia lang geleden onder financiele tekorten tijdens het “vredesdividend”-tijdperk van de jaren onmiddellijk na de Koude Oorlog. De bezettingsgraad van vele Geniekorpsen binnen de NAVO is ver onder de maat. Tot op heden wordt er nog steeds te weinig uitgegeven aan hun paraatheid, vuurkracht en duurzaamheid.

De Infra Capacity Alliance biedt militaire ingenieurs gegarandeerde beschikbaarheid van haar civiele/militaire middelen (producten, mensen en processen). Hierdoor kunnen militairen zich concentreren op de verdediging van de alliantie, stabiliteit in de wereld creëren en helpen bij het reageren op rampen. Het is onze bijdrage aan het verbeteren van Veerkracht.

Mobiliteit
Schaalbare modulaire civ/mil brug capaciteit beschikbaar voor de Geniekorpsen om bruggen te leggen en de hoofdaanvoer routes open te houden.

Kampementen
Schaalbare modulaire civ/mil kampementen capaciteit beschikbaar voor de Geniekorpsen om onderkomens te bouwen voor eigen troepen en het uitvoeren van gelieerde humanitaire taken.

Overheidsinstanties, NGO’s en particuliere ondernemingen

De infrastructuur in Europa (en daarbuiten), die grotendeels wordt onderhouden en beheerd met sobere budgetten, zal aanzienlijke gevolgen ondervinden van klimaatverandering. Extreme weersomstandigheden zullen een enorme impact hebben op elk type infra-project. De Infra Capacity Alliance helpt overheidsinstanties en wereldwijd opererende particuliere ondernemingen bij het invoegen van onmiddellijke redundantie in het supply chain-systeem, “een adrenalinestoot wanneer infra-systemen een hartstilstand krijgen”.

Infrastructuur
Schaalbare capaciteit beschikbaar voor overheids-instanties om de gevolgen van falen van onze oude infrastructuur te beperken.

Laten we leren van bijvoorbeeld de watersnoodramp in Limburg (2021) en zorgen voor gegarandeerde schaalbare nood-opvang en civiel conform nood infrastructuur.

Woningnood
Schaalbare capaciteit beschikbaar voor overheids-instanties om de gevolgen van woningnood in Nederland te beperken.

‘Laten we leren van de crises-verscheidenheid om gegarandeerde waardig ‘multi-functioneel’ nood-onderkomen te bieden, bijvoorbeeld vandaag aan vluchtelingen, morgen aan studenten en daarna aan senioren.

Let’s work together!

Federale overheid, veiligheidsregio’s, provincies, gemeenten, COA, Waterschappen, NGO’s, defensie
en andere hulpverleners; Let’s work together!