Wat is ICA?

Het organiseren van civiele nood-infrastructuur oplossingen zodat we voorbereid zijn op een (ongekende) crisis.

De Infra Capacity Alliance is een civiel-publiek partnerschap dat kennis deelt, innoveert en samenwerkt om een wendbaar, wederkerig en duurzaam partnerschap te realiseren. We garanderen de beschikbaarheid van capaciteit aan onze publieke partners om te reageren op een crisis waar grond gebaseerde infra-behoeftes kunnen onstaan.

Ministerie van Defensie en NAVO-organisatie

Veel defensieorganisaties binnen de NAVO schieten onder hun gewicht en zijn niet volledig opgewassen tegen hun Artikel 5 defensietaken. Deze strijdkrachten hebben decenia lang geleden onder financiele tekorten tijdens het “vredesdividend”-tijdperk van de jaren onmiddellijk na de Koude Oorlog. De bezettingsgraad van vele Geniekorpsen binnen de NAVO is ver onder de maat. Tot op heden wordt er nog steeds te weinig uitgegeven aan hun paraatheid, vuurkracht en duurzaamheid.

De Infra Capacity Alliance biedt militaire ingenieurs gegarandeerde beschikbaarheid van haar civiele/militaire middelen (producten, mensen en processen). Hierdoor kunnen militairen zich concentreren op de verdediging van de alliantie, stabiliteit in de wereld creëren en helpen bij het reageren op rampen. Het is onze bijdrage aan het verbeteren van Veerkracht.

Overheidsinstanties, NGO’s en particuliere ondernemingen

De infrastructuur in Europa (en daarbuiten), die grotendeels wordt onderhouden en beheerd met sobere budgetten, zal aanzienlijke gevolgen ondervinden van klimaatverandering. Extreme weersomstandigheden zullen een enorme impact hebben op elk type infra-project. De Infra Capacity Alliance helpt overheidsinstanties en wereldwijd opererende particuliere ondernemingen bij het invoegen van onmiddellijke redundantie in het supply chain-systeem, “een adrenalinestoot wanneer infra-systemen een hartstilstand krijgen”.

Wat van belang is dat de overheid de verschillende landelijke scenario’s doorneemt zodat we een goed beeld krijgen van de behoeftes die uit deze scenario’s ontstaan. Deze behoeftes kunnen worden omgezet in een capaciteit-planning die vervolgens door de ICA industrie-partners worden ingepland in hun ‘business-as-usual’ processen en waarborgen dat de nodige resources gegarandeerd worden geleverd ten tijde van een (ongekende) crisis.

Let’s work together!

Federale overheid, veiligheidsregio’s, provincies, gemeenten, COA, Waterschappen, NGO’s, defensie
en andere hulpverleners; Let’s work together!